|  

Startpagina

  |  

Impressie

  |  

Voorwaarden

  |  

Herroepingsrecht

  |  

Kontakt

  |  

Hulp

  |--- Privacy; Der Hollander ---Privacy

Der-Hollander verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Der-Hollandertoe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Der-Hollander bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Der-Hollander uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: Der-Hollander, wollbacherstrasse 1, 97654 Bastheim.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een
bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Verzamelde gegevens
Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de Website verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website. Als u een bestelling plaatst, vragen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens te verstrekken.
U kunt op de Website een persoonlijk der-hollander.de account aanmaken. Als u een der-hollander.de account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw der-hollander.de account slaan wij informatie op die u zelf heeft ingevuld, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Ook kunt u in uw der-hollander.de account uw voorkeursinstellingen vastleggen.Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:
1) Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
2) Om, indien u reageert op een actie of u aanmeldt voor een prijsvraag, deze actie of prijsvraag uit te voeren, de prijswinnaars bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw der-hollander.de account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van moderne beveiligingstechnieken, zoals de Secure Socket Layer.
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen.

Privacy Statement
Telefoongesprekken kunnen met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen
van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van
telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens
Indien u een der-hollander.de account heeft aangemaakt, kunt u uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice.
Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of als u deze wilt wijzigen. U kunt contact opnemen met:

Klantenservice Der-Hollander.de.
info@der-hollander.de

Verwerking Persoonsgegevens

1.Der-Holländer staat garant voor maximale discretie ten aanzien van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zoals voorgeschreven in de wet bescherming persoonsgegevens.

2. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en te verzenden. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

3.Uw creditcard gegevens worden niet door ons opgeslagen en komen dus ook niet in ons bezit. Deze gegevens worden versleuteld (t.b.v. maximale beveiliging) verstuurd naar de payment service provider. Uw financiële gegevens zijn dus uitsluitend bij de payment service provider bekend en worden uitsluitend gebruikt om de betaling van de bestelling uit te voeren.

4.Indien u ons een verzoek stuurt met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres, kunt u uw gegevens inzien of desgewenst laten verwijderen.

5.U geeft dus altijd vrijwillig Uw Persoonsgegeven,of wel bij een Bestelling,of wel bij aanvraag van de Newsletter.enigste wat wij opslaan zonder dat U uw Persoonsgegevens aan ons doorgeeft,is de gegevens die wij van Uw Provider krijgen zodra U op de site zich beweegt.Der-Hollander 2003-2020 Alle Rechten Voorbehouden

  |  Startpagina  |  Impressie  |  Voorwaarden  |  Herroepingsrecht  |  Kontakt  |  Hulp  |  

Web to Date
Verlanglijstje tonen
Winkelmandje tonen
Naar de kassa
Uw account

In uw winkelmandje: 0 Artikel, 0,00 EUR